Rapporteer reactie

De correctie op de wandelroute is Deelen bij punt 13 is verwarrend. Wij hebben deze wandeling gelopen en zijn tot de conclusie gekomen dat omschrijving in de route correct is. Nadat je het pad naar links (met rode pijl) hebt genegeerd, moet je echt bij het tweede paaltje met rode pijl linksaf. Dan kom je op het smalle bospad.
Het is het derde paaltje als je ook het paaltje meetelt op het pad dat je moet negeren, maar dat pad geen deel uit van de route.