REDACTIEADRES TOERACTIEF
Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
E-mail: redactie@toeractief.nl
Telefoon: 040 8447644
www.toeractief.nl
Like ons op Facebook: www.facebook.com/toeractief
Volg ons op Instagram: @toeractief

REDACTIE
Hoofdredacteur: Fenna Lenders
Eindredactie Evelien Boutsen
Vormgeving Fleur Heitling
Uitgever BCM Media o.l.v Rob de Baar
Marketing Daniëlle Veraart, Sven Piekstra
Druk PreVision

ABONNEMENTEN
Toeractief verschijnt 7 keer per jaar.
Een los nummer kost per 1 januari 2024 € 11,50, een jaarabonnement bedraagt € 79 en een tweejaarabonnement €135.
Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend.
Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen en bezorging kunt u contact
opnemen met BCM MEDIA Abonnementenservice: abonnement@bcm.nl of 085 7600237.
Dinsdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.

AANMELDEN EN OPZEGGEN
U kunt zich aanmelden via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Toeractief’ of via de bon in dit magazine.
Abonnementen kunnen twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode
schriftelijk worden opgezegd via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Toeractief’
of per post: BCM MEDIA Abonnementenservice, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven.

PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze dienstverlening legt BCM MEDIA persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op Toeractief magazine of de Toeractief nieuwsbrief, een magazine bestelt of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt. Hierbij gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. BCM MEDIA gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van BCM MEDIA BV op de hoogte te brengen.

ADVERTENTIES
Henk Hoekman (media accountmanager).
Telefoon: 040 8447633 of +31 (0)6 2390 6236., e-mail: henk.hoekman@bcm.nl
Mirjam Schoenmakers (sales support) e-mail: support@bcm.nl.

COPYRIGHT
De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade
door foutieve vermelding in het blad of een ander onderdeel van Toeractief.
Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder
vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.