Vogels de dupe van verandering

Vogel grutto

Wie tijdens het wandelen graag vogels spot, ontdekt tegenwoordig een andere populatie dan veertig jaar geleden. In de afgelopen vier decennia is de vogelsamenstelling namelijk gigantisch overhoop gehaald, blijkt uit de nieuwe Vogelatlas van Sovon Vogelonderzoek.

Bijzondere en exotische vogels

Klimaatverandering, verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw en de afname van insecten zijn de oorzaken van deze opschudding van de vogelpopulatie. Het is echter niet zo dat er minder vogels onze kant op komen, maar er zijn soorten verdwenen en bijgekomen. Zo heeft Nederland bijzondere vogels als zee- en visarenden, wilde zwanen en kraanvogels mogen verwelkomen. Daarnaast komen er meer exotische vogels om te broeden. Dit blijkt uit veldonderzoek van zo’n tweeduizend vogelaars die de afgelopen jaren overal in Nederland vogels hebben gespot.

Verarmde vogelwereld

Ondanks deze nieuwe bewoners, spreekt men nog steeds van verarming: de samenstelling van de vogelgemeenschappen gaat namelijk in steeds meer regio’s op elkaar lijken. Vogels als de bonte spechten en de boomkruiper duiken overal op terwijl ze eerst alleen in bepaalde gebieden te vinden waren. Ook grote zilverreigers en slechtvalken zijn normale verschijningen geworden. Voorheen kwam je ze slechts sporadisch tegenkwam. Daar staat tegenover dat de klapekster, de duinpieper en de ortolaan als broedvogel bijna zijn verdwenen in Nederland.

Nationale vogel

De oer-Hollandse grutto, ofwel ‘de panda van Nederland’ is in populatie dramatisch achteruitgegaan en men vreest zelfs dat hij binnen dertig jaar volledig zal verdwijnen uit Nederland. Per jaar neemt de gemeenschap van de grutto, die in 2015 nog werd gekozen als nationale vogel, met acht procent af. Dit heeft te maken met intensivering van de landbouw. Ook de patrijs heeft hier last van. Deze vogel gedijt het beste in akkerland afgewisseld met ruige dijkjes, slootranden en houtwallen, maar daar hebben we er door deze intensivering helaas steeds minder van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *